MERKwaardige Specialisten

Nieuws

Winnaar 2e Call SIDN Fonds met het project – De virtuele jurist

Jaarlijks worden enorme aantallen civiele rechtszaken niet (goed) opgelost met als gevolg een kostenpost van miljoenen voor burger en staat. Een belangrijke oorzaak is de complexiteit van onze wet- en regelgeving en het feit dat zij via de traditionele weg (boeken) lastig te doorzoeken is. Het is daarom niet verrassend dat uit een onderzoek onder 10.000 burgers in Engeland bleek, dat bijna twee derde van de mensen niet weten wat hun rechten zijn bij een specifiek probleem en bijna 70% geen kennis heeft van hoe een eenvoudige juridische procedure eruit ziet. ‘De Virtuele Jurist’, een online juridische advies omgeving, wil regelgeving transparanter en toegankelijker maken. De Virtuele Jurist is een intelligente applicatie die burgers die met een bepaald juridisch probleem worden geconfronteerd helpt om hier effectiever mee om te gaan. De burger wordt via het systeem door de relevante juridische overwegingen geleid en helpt hen op basis daarvan snel de juiste conclusies te trekken. Hierdoor neemt naar verwachting zowel het juridisch inzicht als de kwaliteit van de rechtspraak toe in Nederland