MERKwaardige Specialisten

Nieuws

Maaskoepel in zee met S5

Vanaf 1 augustus 2013 is S5 MERKwaardige Specialisten aan het werk voor Maaskoepel (voluit: Maaskoepel federatie van woningcorporaties). Dit is de overkoepelende organisatie van woningcorporaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zij behartigt de belangen van leden en houdt zich daarbij voor het grootste gedeelte bezig met vraagstukken rond de verdeling van woonruimte, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en het strategisch voorraadbeheer.

Maaskoepel streeft ernaar een online platform te creëren voor zowel de communicatie en samenwerking tussen de corporaties onderling, als tussen de corporaties en andere partijen. Hierbij richt Maaskoepel zich voornamelijk op haar belangrijkste partners; de stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam.

Om het online platform te realiseren zal Maaskoepel het eigen CMS van S5 MERKwaardige Specialisten in gebruik gaan nemen.